“OKB Spectr”

شرکت “OKB Spectr” در سال 1989 به نام گروه طراحی تجهیزات طیفی LOMO که بزرگترین و صاحب نام ترین شرکت در سیستم مکانیکی و اپتیکی است .فعالیت اصلی این شرکت ساخت دستگاه های طیف سنجی ( آنالیز ) است . از سال 2003 شرکت OKB شروع به تولید و طراحی انواع اسپکترومتر، اسپکتروفوتومتر ، اسپکترومتر روغن و اسپکترو متر خاک نموده است . امروزه با بهره گیری از تکنولوژی مطمئن و به روز ، تغییرات جدیدی را در اسپکترومترهای DFS و MFS ( که شامل این مدل ها می باشد (MFS-12, DFS-71, DFS-500 ایجاد کرده است . از تجهیزات اسپکترومتری این شرکت می توان به مدلهای ) DFS500-D اسپکترومتر رومیزی ( DFS500 , مدل ثابت و DFS500-V ( اسپکترومتر ثابت و پرتابل هم زمان) اشاره کرد .

سیستم اپتیک

سیستم اپتیک همان Paschen-Runge 500 ميليمتري تثبيت شده می باشد. به منظور حصول اطمینان از ثبات مكاني اسپكتروم، تمام طيف عناصر در جايگاه ثابتي نصب شده است. سنسورهاي آشكارساز اين دستگاه CCD هاي خطی مي باشند، خصوصاً كه بدون نقاط کور تعبيه شده اند و اين توانايي را براي ثبت شدت طول موج هاي آناليز دركل محدوه طيف ها دارامي باشد.

در مقايسه با اندازه گيري خطوط طيف مجزا كه از لامپهاي تيوبي استفاده مي شود، وسنسورهاي CCD عملا قابلیت های نامحدودي را برای آناليز فلز و انواع آلياژها فراهم مي نمايد. برای عناصري با طول موج کوتاه مانند گوگرد، فسفر و كربن، منشور مركب با آرگون یا N2 با مصرف گاز به طور متوسط 0.05 L/min شسته مي گردد. در مقایسه با سيستم خلاء ، شستشوي منشور مركب با گاز‌آرگون ارزانتر و بسیار كم مصرف تر است، درحالی که بسيار قابل اعتمادتر است و مشخصات يك دستگاه اسپكترومترمشابه را فراهم مي سازد.

محل استقرار نمونه

ساختارمكان استقرار نمونه به علت کاهش مصرف گاز آرگون بهینه شده است. حذف درب فوقاني و طرزكارآسان نگهدارنده نمونه، آناليز نمونه های با اشکال و اندازه هاي مختلف را ممكن ساخته است. آداپتورهای مخصوصي برای آناليز میله های نازک (با ضخامت كم) و انواع سیم قابل تامين هستند. تمیز کردن محفظه جرقه آسان است و نیازی به باز كردن قطعات نیست. سيستم مداربسته خنك كننده آب، حرارت ناشي از محل استقرارنمونه ازبين مي برد.
منبع تحریک
رايانه جمع وجورولتاژ کم منبع جرقه را كنترل مي كند. تخلیه جريان زياد و موجي شکل به مثابه دوام ريتم و تکرار نرخ هادر محدوده گسترده ای تنظیم شده، آنچه باعث آناليز فلزات و آلیاژهای مختلف ميشود.
کنترل کامل کامپیوتر ژنراتور اين اجازه رامی دهدكه :
 انتخاب بهینه پارامترهاي تحريك كننده.
 سويچ تغییر حالت های مختلف تخلیه در موقعيت آناليز (يك نفرمي تواند تا 5 حالت مختلف را كه شامل پيش جرقه با قدرت بالا استفاده كند).
 عملكرد تخليه مضاعف .
 تنظيم خودكار منبع تغذيه پارامترها براي هربرنامه آناليز.
تمام این ویژگی ها صحت وسقم آناليز و عملکرد خوب يك اسپكترومتر را بهبود مي بخشد.

بازخوانی سیستم
بازخوانی سیستم باعث شرايط ذيل مي گردد.

کنترل اسپكترومتر، تست و نشانگرهاي براي اندازه گيري آناليز. ما در اين اسپکترومتر ازجديدترين قطعات الکترونیکی استفاده مي كنيم، بنابراین باعث کاهش ابعاد، توان مصرفی و حرارت مي گردد. با توجه به سرعت بالا خروجي USB، تمام 40000 داده های طیف مختلف كاملاً بلافاصله به رايانه منتقل مي شوند. 

نرم افزار WinCCD
WinCCD نرم افزاري قدرتمند كه برای پردازش داده ها طراحی شده است وکنترل سخت افزاری دراسپکترومتر جديدنشري بر اساس سنسورهاي چند كاناله CCDرا انجام مي دهد. WinCCD شامل اطلاعات متعدد طیفی ابزاردقيق مشخصات آناليز، كه پیش از این در نرم افزار WinQuant توسعه يافته است.

تواناييهاي گسترده كارا ومنعطفWinCCD دستگاه اسپكترومترعالی را بوجود آورده است که با عملكرد مناسب درانجام هم آناليزبا كيفيت و هم كميت دقیق نائل گشته است.
WinCCD 
نرم افزار انحصاری ما است، که بر روی ویندوز 98 و بیشتر نسخه های اخیر اجرا می شود.

این نرم افزار به منظور تحقق نیاز مشتری بطور مداوم بهبود یافته و اصلاح شده، توابع جدید اضافه شده است. WinCCD اين امكان رادارد تا عملیات بصورت خودكار، كه بسیار مفید برای پردازش ارسال داده ها مي باشد، انجام گردد. این شامل خطوط طیفی گسترده پایگاه داده ها و طیف های متعدد نمونه مي باشد.

نرم افزار WinCCDبه موارد ذيل راشامل مي شود:

 • ثبت طیفهاي نشري دركل محدوده طیف اسپكترومتر.
  انجام تست آناليزکیفی نمونه هاي ناشناخته.
   انتخاب مناسب ترین آناليز و خطوط مرجع.
   بررسي طیفهاي تداخلي با پس زمینه و خطوط به هم نزديك.
   كنترل منحنی کالیبراسیون در حالت نرمال و ثبت كاليبراسيون ها، بررسي اثرات تداخل در عناصر و کاهش مقدار پایه فلزات درآلیاژهای مقاديربالا.
  ویژگی های متمایز 
  WinCCD عبارتند از :
   توانايي کاربری آسان وساده بطوريكه امکان کاركردن با برنامه بدون هیچ گونه آموزش ميسرمي باشد.
   امکان استفاده ازچند خطوط طيفي برای يك عنصر با تعویض اتوماتیک از یک خط به دیگری.
   چند منحنی کالیبراسیون براي الگوریتم تصحیح، بنابراین کاربر می تواند مناسبترين را انتخاب کند.
 • کنترل خودکار آناليز درموقعیت خط طیف و كاليبره نمودن مجدد اتوماتیک (در صورت لزوم).

اسپكترومتر قابل اعتماد ، پايدار و چند منظوره برای آناليز فلزات

 DFS – 500 اسپكترومتري مناسب كه با استفاده از نرم افزار WinCCD به آساني كار مي كند. سیستم اپتيكال پایدار، کامپیوتريكه منبع تحریک راکنترل و عملا خطوط نامحدود آناليزبادقت خوب و ثبات طولاني مدت رابراي اندازه گيري آناليز شما بوجود مي آورد.

 

X