نظری اجمالی به اسپکترومتر های ARUN Technology
بیش از 50 سال از فن آوری طراحی و ساخت نسل اول دستگاه آنالیز کیفی فلزات تحت نام اسپکترومترهای لامپی)طیف سنج نشری PMPTube ( سپری گردیده است که سالها بعددر دهه هشتاد میلادی تکنولوژی نوین تراشه نیمه هادی ها برای اسپکترو مترهای جدید تحت نام CCD ارائه گردید.
کلیه صنایع ذوب، ریخته گری و فولاد و آلیاژهای فولاد، چدن، مس وآلومینیوم و سایر فلزات غیرآهنی و قطعات مرتبط با آنها ارتباط تنگاتنگی با این فن آوری داشته، از این رو امکان دست یابی بهینه به فرآورده های استاندارد محلی و جهانی بدون بهره گیری از اسپکترو متر(کوانتومتر) میسر نمی باشد و امروزه اسپکترو متر(کوانتومتر) نیاز غیر قابل اجتناب برای کنترل کیفی در صنایع ذوب و ریخته گری می باشد .
 
به عنوان مثال در یک صنعت تولید کننده فولاد که روزانه حجم بالایی از مذاب و آلیاژ تولید 
می کند نمی تواند مذاب را مدت زیادی (در کوره نگهدارنده ) نگه داشت تا نمونه به یک آزمایشگاه اسپکترومتری (کوانتومتری) ارسال و نتیجه ارسال شود. لذا ضروری است سریعاً وترجیحاً از روش ارسال سریع نمونه از طریق شبکه اتوماتیک لوله های خلاء به آزمایشگاه آنالیزارسال و بلا فاصله پس از آنالیز اسپکترو متری نتیجه از همان طر یق سریعا به خط مذاب وآلیاژسازی عودت تا براساس آن در صد عناصر آلیاژ اصلاح گردد.
ذکر جزئیات و اصول اسپکترو متری (کوانتومتری) از قبیل سیستم نوری(اپتیک)، دتکتورهایCCD یا همان حسگرهای CCD در این مقاله نمی گنجد لیکن مشخصه های برجسته و مشترک چهار اسپکترو متر نسل نو شرکتARUN TECHNOLOGY انگلستان
 
(ARTUS 10 ، ARTUS 8، Merlin4، CALIBUS (LIBS) )
شامل بهینه سازی سیستم نوری (اپتیک) و حسگر CCD و کاهش مصرف گاز آرگون می باشد ضمن اینکه مزیت های اسپکترومتر های نسل قبل نیز فراموش نگردیده و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته، اسپکترومترهای شرکت ARUN TECHNOLOGY را در جایگاه بهترین اسپکترومترهای جهان قرار داده است.
X