تراز الکترونیکی برای تست چگالی کم 

تراز الکترونیکی با نگهدارنده نمونه برای برنامه اندازه گیری چگالی

اندازه گیری چگالی یک ماده جامد با استفاده از قانون ارشمیدس انجام میگیرد. ( نمونه ها به عنوان مثال با NDLC ، Alu Speed tester تولید می شود).
در این دستگاه چگالی به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.

اطلاعات فنی

محدوده توازن

2200g

وضوح

0.01g

تکرارپذیری

±0.01g

وزن

between 5 and 35 kg (depends on the option)

ولتاژ

100-240 VAC

X