اطلاعات کلی

مراحل و فرآیند ریخته گری با کوره القایی و اسپکترومتر و ترمومترتماسی  فن شکل دادن فلزات از طریق ذوب و آنگاه انتقال آن به داخل قالب و سپس سرد کردن و انجماد آن در قالب است. ریخته گری  Casting  در فرآیند ریخته گری اگر قطعه حاصل از تولید به شکل نهایی [...]

بیشتر بخوانید
X